جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: در استان بوشهر ۱۱۰ نفر برای ... طراحی سایت ...
محمد باقر سعادت، عبدالحمید خدری، سید کمال‌الدین شهریاری و سکینه الماسی بر اساس اخبار غیر رسمی بیشترین تعداد آرا را در حوزه‌های مختلف انتخابیه استان بوشهر کسب کردند.