طراحی لوگو موسسه خیریه ، آرم موسسه خیریه ، سفارش طراحی آرم موسسه خیریه فاطمه الزهرا ...
طرح نهایی لوگوی موسسه خیریه فاطمه الزهرا سیستان  مطابق شکل زیر توسط کارفرما تایید شد . در طراحی این لوگو از دو دست در بالا و پایین لوگو نماد حمایت از سالمندان استفاده شده است رنگ بندی به جز رنگ سبز که رنگ مذهبی و علاوه بر آن رنگ سازمانی موسسه خیریه سیستان است توسط تیم لوگو انلاین انتخاب شده است.