اگر هنوز عضو این سایت نیستید می ... دانشگاه زابل را در ... برای طراحی دیوار ...
مهندس فیروز فیروز برندة جایزه معمار و داور همین مسابقه در سال گذشته، داور هر چهار مسابقه شما نیز خواهد بود و در روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن به زابل سفر می‌کند تا کارهای شما را ببیند. تبدیل صوت به متن را در تایپ 74 مشاهده کنید و برای هفتة معمار (اردیبهشت ۱۳۸۷) دانشکده تان در نظر دارد همایشی برگزار کند. فعلاً مشغول دعوت سخنرانان هستم! دکتر مهیار عارفی از دانشگاه سینسیناتی آمریکا اولین کسی بود که دعوت‌مان را پذیرفت. دکتر مارتینون نیز در همان زمان در ایران خواهد بود و در چند محل از جمله دانشگاه شما سخنرانی خواهد داشت. ضمناً: برای کسانی که علاقه داشتند کتاب «دیالکتیک روشنگری» را که آقای آریان معرفی کرد داشته باشند، فصل چهارم این کتاب را که موضوع سخنرانی آن روز بود روی اینترنت به فارسی و انگلیسی پیدا کردم و اینجا می‌گذارم. کتاب فعلاً از چاپ خارج است وگرنه برایتان از ناشر می‌گرفتیم: Adorno.pdf دربارة ترم بعد: مهندس شیردل با مهندس مجیدی در مورد قبول تدریس کلاس شما برای ترم بعد صحبت کرده است. پیشنهاد می‌کنم هرکدام‌تان که دوست دارید ترم بعد مجیدی استادتان باشد، شخصاً با دفتر بن‌سار تماس بگیرید و با ایشان صحبت کنید. شمارة دفتر بن‌سار این است: ۸۸۴۳۶۶۸۹ همانطور که احتمالاً می‌دانید آموزش دانشکده‌تان قبول نکرد که تحویل‌تان ۲۷ بهمن باشد و نهایتاً به ۲۰ بهمن راضی شدند. تحویل مسابقات هم همان ۲۰ بهمن خواهد بود. برای تحویل نهایی می‌توانید در تهران یا زابل کارتان را تحویل دهید به شرط اینکه کسانی که مایل‌اند کارهایشان را در تهران تحویل بدهند به جای ماکت، حجم سه بعدی کامپیوتری خارجی و داخلی را تهیه کنند و کارهایشان را تا تاریخ ۱۷ بهمن به من برسانند. (شماره و نشانی‌ام را در قسمت تماس گذاشته‌ام.) مقیاس ارائة نقشه‌ها و ماکت یک به دویست و قطع کارها نیزً A3 است. پلان کلیة طبقات (از جمله زیرزمین در صورت وجود)، چهارنما و دست کم دو مقطع را ارائه کنید. به همراه نقشه‌هایتان واجب است این مدارک را نیز تحویل دهید: Master Plan (به گونه‌ای که پلان بام، فضای سبز (درختان موجود سایت)، دسترسی‌های سواره و پیاده و نیروهای سایت (نظیر آلودگی صوتی، دید و …)، محل تأسیسات و خیابان مجاور مشخص باشد.) جداول مشخصات فضاها که روی سایت گذاشته بودم. CRS یک صفحه توضیح پروژه (هرآنچه را که در نقشه به وضوح درک نمی‌شود، نظیر اتفاقاتی که در فضا می‌افتد، یا ایدة کلی‌تان را در پروژه در این صفحه بیاورید.) بدیهی است که در تمامی نقشه‌ها اصول متداول نقشه‌کشی و ارائه نظیر نام شما، عنوان نقشه، مقیاس، جهت شمال، محل گذر مقاطع، محل بازشو‌ها باید نشان داده و رعایت شود. در صورت تمایل سناریو استفاده از فضا و تحلیل رفتار محیطی کار را نیز می‌توانید ارائه کنید. دانشجویانی که مسئول تهیة ماکت حجمی سایت بودند این ماکت را به دفتر گروه معماری تحویل دهند. برای عکسبرداری در شب از ماکت‌های مسابقه می‌توانید از وسایل نورپردازی که در اختیار آقای هیوه‌چی بود استفاده کنید.