بنابر اعلام دبیرخانه مسابقه طراحی سردرب دانشگاه زابل، در روزشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ راس ...
بنابر اعلام دبیرخانه مسابقه طراحی سردرب دانشگاه زابل، در روزشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ راس ساعت ۱۰صبح جلسه داوری مسابقه طراحی سردرب دانشگاه برگزار شد.  آثار برگزیده: پس از بررسی یکصد اثر ارسالی ازسوی شرکت کنندگان سه طرح زیرحائز رتبه های اول تا سوم انتخاب شدند: رتبه اول: آقایان ابوالفضل حیدری، رضا نوروزی باکد طرح Z93110 رتبه دوم: آقای محمدرضوان قهفرخی باکدطرح Z93120 رتبه سوم: آقای مهدی مرادقلی باکدطرح Z93380 رتبه اول رتبه اول رتبه دوم رتبه دوم رتبه سوم رتبه دوم سایر آثار: در این بخش آثار ارسالی شرکت کنندگان به معمار نیوز، منتشر می گردد. این بخش بروز رسانی می شود. لطفاً آثار خود را به info@MemarNews.com ارسال نمائید. طراح: عبدالرحمن کدخداصالحی طراح: عبدالرحمن کدخداصالحی گروه طراحی: فروغ کوهی – نگار رضایی ازغندی گروه طراحی: فروغ کوهی – نگار رضایی ازغندی طراح: مهران شاهمرادی طراح: مهران شاهمرادی طراح: محسن سوری طراح: محسن سوری گروه طراحی: عرفان بازرگان – توحید هاشمی شهرکی گروه طراحی: عرفان بازرگان – توحید هاشمی شهرکی طراح: شهاب الدین شهابی طراح: شهاب الدین شهابی گروه طراحی جواد احمدی – یاسر رحمانیان گروه طراحی: جواد احمدی – یاسر رحمانیان گروه طراحی: محسن آزاد – صفیه سادات موسوی گروه طراحی: محسن آزاد – صفیه سادات موسوی طراح: مهران معینی طراح: حسین تجری طراح: حسین تجری گروه طراحی: علی راهی – ایمان معمار – فربد عابد – مسعود فرامرزیان گروه طراحی: علی راهی – ایمان معمار – فربد عابد – مسعود فرامرزیان گروه طراحی: الهام قیومی – نجمه نعمتی گروه طراحی: الهام قیومی – نجمه نعمتی طراح: کنعان نجف پور طراح: کنعان نجف پور طراح: محمد جواد سعیدی طراح: محمد جواد سعیدی طراح: سمیه مهدوی – مژگان عاطفی طراح: سمیه مهدوی – مژگان عاطفی طراح: سلمان اوکاتی صادق گروه طراحی: امین سهرابی – مسعود قاسمی گروه طراحی: امین سهرابی – مسعود قاسمی گروه طراحی: رضا زارعی – امیر مختاری گروه طراحی: رضا زارعی – امیر مختاری طراح: غلامرضا فعله گری طراح: سیمین یوسفی زاده طراح: سیمین یوسفی زاده گروه طراحی: مارال مهردل – شهاب الدین نظری طراح: مسعود مرادی منبع خبری: www.MemarNews.com share Memarnews content Follow Memarnews